Kallelse VOLONTÄRUTBILDNING

VOLONTÄRUTBILDNING

Tid:

Söndagen den 30 juli Klockan 09:00-13:30 i Pride House
eller
Måndag den 31 juli Klockan 10:00-14:30 på GIH Lidingövägen 1

Utbildningens innehåll:

  • Info av Pridemamma och volontärcaféet
  • Festivalorganisation /Festivalchefen/
  • Föreningen Stockholm Pride
  • Värdegrunden
  • Årets tema. Hur har vi tänkt? Vad vill vi förmedla?
  • HBTQ-utbildning för min roll som volontär /Maria Cederholm/
  • Tillgänglighet och funktion
  • Uppförande och ingripande /Operativt säkerhetsansvariga/
  • SÄK informerar om hur ag som volontär agerar i olika situationer i mötet med besökare
  • Brottsofferjouren informerar

Du har möjlighet att välja ett av utbildningstillfällena.

Du behöver inte anmäla dig i förväg utan registrerar att du är med på utbildningen på plats.

Har du inte fått din ID-bricka och volontärband så kommer du få dessa vid utbildningen.

Mer information hittar du här (som du kan skriva ut eller spara i mobilen): Kallelse till Volontärutbildning (PDF)

 

Välkommen till utbildning

HR-avdelningen