Kallelse till Volontärutbildning

Söndagen den 18 juni är det volontärutbildning.

Tid:                      10:00-14:30
Plats:                  i Hörsalen på Kulturhuset/Stadsteatern

Utbildningsmaterialet hittar du här GrundutbildningVer17 (PDF)

PROGRAM

  • Välkommen & info av HR-chefen och Pridemamma
  • Festivalorganisation /Festivalchefen/
  • Styrelsen har ordet om – Föreningen Stockholm Pride / Värdegrunden / Årets tema. Hur har vi tänkt? Vad vill vi förmedla?
  • hbtq-utbildning för min roll som volontär /Maria Cederholm/
  • Tillgänglighet och funktion /Helena Irmeli Pekkala/
  • Uppförande och ingripande /Operativt säkerhetsansvariga/
  • SÄK informerar om hur ag som volontär agerar i olika situationer i mötet med besökare
  • Brottsofferjouren informerar
  • Sammanfattning

Denna utbildning är den volontära grundutbildningen som alla volontärer genomgår.

För tillresande finns möjlighet att gå utbildningen i anslutning till festivalen.

Anmälan skall göras senast den 14 juni till:

[email protected]

 

Vänliga hälsningar

Ted Balkert
HR-chef